Ekspert på bevegelsesapparatet og helseoptimalisering

 

Vårt mål er å hjelpe så mange mennesker vi kan til en bedre helse. Dette gjør vi ved å fjerne forstyrrelser på nervesystemet, gjennom å sørge for optimal funksjon i bevegelsesapparatet. Videre er det viktig å undersøke årsaken til at problemet først oppsto.