PodcastGear940.jpg

The superhuman podcast

Jeg intervjuer mennesker i Norge som har oppnådd ekstraordinære resultater innen sitt felt. Jeg vil gjøre disse menneskene tillgjengelige for deg som Nordmann, slik at du også kan få muligheten til oppgradere deg selv til en superhuman. Trykk på Libsyn merke/linken under for å komme til podcaster. Link under forbedring.