• Førstegangs konsultasjon 600

  • Førstegangskonsultasjon barn 600

  • Førstegangskonsultasjon Veteraner 600


  • Oppfølgende behandling 350

  • Oppfølgende behandling barn 320


  • Røntgenbilde hele ryggsøylen og analyse 650


  • Epikrise 350

  • Sykemelding 65

  • ispose 100