• Førstegangs konsultasjon 350

  • Førstegangskonsultasjon barn 350

  • Førstegangskonsultasjon Veteraner 350


  • Oppfølgende behandling 350

  • Oppfølgende behandling barn 320


  • Røntgenbilde hele ryggsøylen og analyse 650


  • Epikrise 350

  • Sykemelding 65

  • ispose 100