• Førstegangs konsultasjon 600 
 • Førstegangskonsultasjon barn/studenter/pensjonister 500
 • Førstegangskonsultasjon Veteraner 500
 • Førstegangskonsultasjon helg 1000
 • Førstegangskonsultasjon helg barn/studenter/pensjonister 800

 • Oppfølgende behandling 410
 • Oppfølgende behandling barn/studenter/pensjonister 370
 • Oppfølgende behandling Veteraner 370
 • Oppfølgende behandling helg 650
 • Oppfølgende behandling helg barn/student/honnør 500

 • Røntgenbilde hele ryggsøylen og analyse  650
 • Rehabiliteringsprogram pr. progresjon 100

 • Epikrise 410
 • Sykemelding 65
 • ispose 100