Røntgen

iStock-473582428.jpg
 
 

For å kunne analysere og korrigere problemer ved leddene våre på en nøyaktig måte er det meget viktig å ha et bilde av området. 

Et røntgenbilde gir informasjon om pasientens anatomi, leddenes tilstand og posisjon. Det er også viktig å utelukke eventuelle sykdomsprosesser, skader og slitasje. Ved å vurdere pasientens historie, kliniske funn og  ved røntgenanalyse får vi et fullstendig bilde av pasientens tilstand. Dette tillater en kiropraktor å være så nøyaktig og skånsom som mulig.

Vi kan også henvise videre til MR, CT, ultralyd etc. hvis det er nødvendig å utrede videre.

Fordeler med røntgen analyse:

  • Gir et nøyaktig bilde av pasientens anatomi og evt. skade.
  • Utelukker sykdomsprosesser
  • Gir nøyaktig informasjon om leddets posisjon
  • Gir informasjon om best fremgangsmåte
  • Gir informasjon om sannsynlig prognose