er kiropraktikk noe som kan hjelpe meg?

I dagens samfunn lever vi i dag ikke optimalt for kroppen vår. Hovedproblemet er for lite riktig bevegelse, feil mat og for mye stress og daglig input gjennom TV/sosiale medier. Disse 3 tingene er med på å skape forstyrrelser på bevegelsesapparatet vårt. Dette blir et problem siden bevegelsesapparatet huser nervesystemet vårt, som styrer alle funksjoner i kroppen helt ned på cellenivå. Fall og andre traumer vill også skape disse forstyrrelsene i bevegelsesapparatet. Det er da viktig å få undersøkt dette av kiropraktoren.


Hvorfor er det nødvendig med flere behandlinger?

Når et ledd har mistet sin normale posisjon vill muskler, brusk og vev rundt leddet gradvis bli forandret og tilpasset en feilstilling. Når kiropraktoren korrigerer leddet tilbake mot sin normale posisjon, trekkes leddet ofte tilbake mot feilstillingen igjen ganske raskt. Derfor må leddet korrigeres flere ganger. Det kan sammenlignes med når man slår inn en spiker i treverk, Dette gjøres sjelden med et slag.


hvorfor røntgenbilde?

Etter en nøye sykehistorie og undersøkelse, vill kiropraktoren ta stilling til om det er nødvendig å ta røntgenbilde. Et røntgenbilde kan hjelpe til med å utelukke medfødte misdannelser, brudd/skader, patologier (sykdom), holdningsendringer, og slitasje. Det vill også gi nøyaktig informasjon om leddets posisjon gjennom en prosess hvor vi måler opp på millimeteren hvilke skjevheter som eventuelt er tilstede. Dette vill hjelpe kiropraktoren å behandle pasienten så skånsomt og nøyaktig som mulig. Strålingsmengden man blir utsatt for er lav og kan sammenlignes med strålemengde man blir utsatt for på en lengre flytur.

 

Hvor raskt kan jeg bli bedre?

Som kiropraktorer jobber vi med å optimalisere menneskers medfødte evne til å lege seg selv. Hvor lang tid dette tar, kommer an på hvor lenge problemet har vært tillstede, Alder, pasientens generelle helsetillstand og hvor flink pasienten er til å følge opp behandling og råd. Det kan derfor ta alt fra sekunder til uker før endringene skjer. Jeg gjør alt i min makt for å få mine pasienter raskest mulig bedre.